29 stycznia 2022

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 186), w klasach V – VIII Szkoły Podstawowej w Zawoi Centrum zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do 27 lutego 2022 r. włącznie.

 

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym powyżej mowa, zadania ZSP nr 1 w Zawoi Centrum są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Pełna treść Zarządzenia Dyrektora ZSP nr 1 w Zawoi Centrum

 

Zdalne nauczanie w klasach V - VIII

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com