Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com

Partnerzy:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Uczniowie i klasy 2021/22

 

 

Klasa

Wychowawca

Liczba uczniów

Numer sali

PRZEDSZKOLE

P

Anna Haleńska

25

005-006

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

0A

Stanisława Marszałek

19

010

0B

Dorota Dyrcz

19

007

0C Jolanta Suwaj 25 003-004

SZKOŁA PODSTAWOWA

1A

Marta Olszówka

18

104

1B

Aldona Kukla

17

107

2A

Anna Łata

16

106

2B

Patrycja Nowakowska

25

105

3A

Kazimiera Kostyra

24

118

3B

Dorota Tomusiak

24

103

4A

Elżbieta Iciek

26

117

4B

Agnieszka Talik

24

212

5A

Beata Warta-Madej

20

200

5B

Anna Maśnica

26

201

6A

Teresa Woźniak

16

211

6B

Bożena Arcikiewicz

16

210

7A

Urszula Lach

21

202

7B

Katarzyna Wilczyńska

21

205

7C Marta Trybała 15 203

8A

Teresa Kozina

25

204

8B

Łukasz Witczak

19

206

 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2020/21

SP nr 1 w Zawoi Centrum

 

 

PRZEWODNICZĄCY: Michał Kudzia  kl. 8A

 

ZASTĘPCA: Gabriela Kudzia kl. 7A

 

SEKRETARZ: Emilia Klimas kl. 7B

 

 

opiekun: p. Agnieszka Warmuz-Trybała

 

Dyrektor Zespołu: mgr Krystian Kaznowski

Zastępca Dyrektora: mgr Lucyna Toka

 

Kierownik Hali Widowiskowo-Sportowej: mgr Łukasz Stopka

 

 

 

Rada Rodziców 2021/22

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

 

 

Skarbnik Rady Rodziców
 

 

Sekretarz Rady Rodziców

 

Poczet sztandarowy 2021/22

 

 

 

 

Ogółem uczniów: 

 

Przedszkole: 

 

Oddziały przedszkolne: 

 

Szkoła Podstawowa: