Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Uczniowie i klasy 2018/19

 

Klasa

Wychowawca

Liczba uczniów

PRZEDSZKOLE

P

Anna Haleńska

25

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

0a

Dorota Dyrcz

24

0b

Urszula Gaweł

23

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Ia

Marta Olszówka

23

Ib

Aldona Kukla

25

IIa

Anna Łata

20

IIb

Władysława Makoś

16

IIIa

Kazimiera Kostyra

16

IIIb

Dorota Tomusiak

17

IVa

Urszula Lach

21

IVb

Katarzyna Wilczyńska

23

Va

Teresa Kozina

20

Vb

Wiesława Krzeszowiak

20

VIa

Katarzyna Sieniawska

21

VIb

Mariusz Zasadziński

17

VIIa

Katarzyna Hurbol

20

VIIb

Lucyna Sroka

18

VIIIa

Joanna Pacyga

25

VIIIb

Beata Warta-Madej

23

GIMNAZJUM:

IIIA

   Agnieszka Warmuz-Trybała   

23

IIIB

Elżbieta Iciek

21


 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2018/19

SP nr 1 w Zawoi Centrum

 

 

PRZEWODNICZĄCY – 

ZASTĘPCA – 

ZASTĘPCA – 

SEKRETARZE – 

 

opiekun: p. Katarzyna Sieniawska

 

Dyrektor Zespołu: mgr Krystian Kaznowski

Zastępca Dyrektora: mgr Lucyna Toka

Kierownik Hali Widowiskowo-Sportowej: mgr Łukasz Stopka

 

 

 

 

Rada Rodziców 2017/18

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Elżbieta Szarlej

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Pani Katarzyna Żywczak

 

Skarbnik Rady Rodziców
Pani Magdalena Zemlik

 

Sekretarz Rady Rodziców

Pani Aneta Żywczak-Gurdek

Poczet sztandarowy 2018/19

 

 

 

 

Ogółem uczniów: 441

 

Przedszkole:  25

 

Oddziały przedszkolne:  47

 

Szkoła Podstawowa:   325

 

Gimnazjum:  44

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszcentrum@wp.pl, zszawojacentrum@gmail.com

Partnerzy: