Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Uczniowie i klasy 2019/20

 

 

Klasa

Wychowawca

Liczba uczniów

Numer sali

PRZEDSZKOLE

P

Anna Haleńska

25

005-006

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

0A

Dorota Dyrcz

23

003-004

0B

Patrycja Nowakowska

17

007

SZKOŁA PODSTAWOWA

1A

Kazimiera Kostyra

23

021

1B

Dorota Tomusiak

23

103

2A

Marta Olszówka

24

104

2B

Aldona Kukla

23

107

3A

Anna Łata

20

106

3B

Władysława Makoś

17

105

4A

Teresa Woźniak

16

117

4B

Bożena Arcikiewicz

17

118

5A

Urszula Lach

21

202

5B

Katarzyna Wilczyńska

21

205

6A

Teresa Kozina

19

204

6B

Łukasz Witczak

19

206

7A

Katarzyna Sieniawska

20

201

7B

Mariusz Zasadziński

18

203

8A

Katarzyna Hurbol

21

211

8B

Lucyna Sroka

15

213

 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2019/20

SP nr 1 w Zawoi Centrum

 

 

PRZEWODNICZĄCA: Jolanta Mętel  kl. 8A

 

ZASTĘPCA: Michał Kudzia kl. 7A

 

SEKRETARZ: Daniel Radwan kl. 6A

 

 

opiekun: p. Agnieszka Warmuz-Trybała

 

Dyrektor Zespołu: mgr Krystian Kaznowski

Zastępca Dyrektora: mgr Lucyna Toka

Kierownik Hali Widowiskowo-Sportowej: mgr Łukasz Stopka

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 

Rada Rodziców 2019/20

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

 

 

Skarbnik Rady Rodziców
 

 

Sekretarz Rady Rodziców

 

Poczet sztandarowy 2019/20

 

 

 

 

Ogółem uczniów: 382

 

Przedszkole: 25

 

Oddziały przedszkolne: 40

 

Szkoła Podstawowa: 317  

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszcentrum@wp.pl, zszawojacentrum@gmail.com

Partnerzy: