Dodatkowe dni wolne od nauki

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum informuje o planowanych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/24:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy 1-8)

 

 2 listopada 2023 - Dzień Zaduszny

 2 maja 2024 - Dzień Flagi

 14-16 maja 2024 - Egzaminy ósmoklasistów

 31 maja 2024 - piątek po Bożym Ciele

 19-20 czerwca 2024 - zakończenie roku szkolnego

 

Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje
zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów.

W celu właściwej organizacji zajęć opiekuńczych, uprzejmie prosimy rodziców
o wcześniejszą informację o planowanym pobycie dziecka w szkole w dniach
wolnych od nauki.

Dyżury nauczycieli

 

Nauczyciele pełnią dyżury w ramach godziny dostępności zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie głównej.

 

Planowane zebrania z rodzicami

 

20 września 2023r.

12 stycznia 2024r.

28 maja 2024r.

 

Planowane środy otwarte

 

8 listopada, 13 grudnia,

7 lutego, 6 marca,

10 kwietnia, 8 maja

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/24

źródlo: MEN, CKE

 

1.   Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023r.
3. Ferie zimowe
 • 15 - 28 stycznia 2024:
  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

   

 • 22 stycznia – 4 lutego 2024:
  podlaskie, warmińsko-mazurskie

   

 • 29 stycznia – 11 lutego 2024:
  lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

   

 • 12 – 25 lutego 2024:
  kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
5.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytni

 

 

14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
ustali Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
7.   Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024r.
8.   Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.

 

 

Dyrektor SP nr 1 w Zawoi ustala czas trwania I i II semestru nauki w następujący sposób:

 

Pierwszy semestr:   4 września - 12 stycznia

Drugi semestr:   15 stycznia - 21 czerwca

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com