Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com

Partnerzy:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Kalendarz roku szkolnego 2021/22

źródlo: MEN, CKE

 

1.   Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021r.
3. Ferie zimowe

17 - 30 stycznia 2022 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

24 stycznia - 6 lutego 2022 r.  

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

 

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 

14 – 27 lutego 2022 r. 

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2022r.

5.

Sprawdzian ósmoklasisty:

- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytni

 

 

24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
ustali Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
7.   Zakończenie roku szkolnego 2020/21 24 czerwca 2022r.
8.   Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.

 

 

UWAGA! Dyrektor SP nr 1 w Zawoi ustala czas trwania I i II semestru nauki w następujący sposób:

 

Pierwszy semestr: 1 września 2021 - 14 stycznia 2022

Drugi semestr: 31 stycznia 2022 - 24 czerwca 2022

Dni otwarte - dyżur nauczycieli

 

 

Planowane ZEBRANIA Z RODZICAMI:

 

22 września 2021 - rozpoczęcie roku

13 stycznia 2022 - podsumowanie I półrocza

31 maja 2022 - inf.  o przewidywanych ocenach rocznych

 

Dodatkowo w pierwszą środę miesiąca* nauczyciele pełnią dyżur
popołudniowy w godzinach 16.00-17.00.

 

Planowane dni otwarte w roku szkolnym 2021/22:

 

6 października    //    3 listopada    //    1 grudnia

 

9 marca    //     6 kwietnia    //    11 maja

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

* ze względu na ważne wydarzenia, niektóre dni otwarte mogą wypadać 

   w inną niż pierwsza środę miesiąca 

Dodatkowe dni wolne od nauki

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum informuje o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/22:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

  • 2 listopada 2021 (wtorek)

  • 12 listopada 2021 (piątek)

  • 2 maja 2022 (poniedziałek)

  • 24-26 maja 2022 (egzaminy ósmoklasistów)

  • 22-23 czerwca 2022 (środa, czwartek)

 

Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje
zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów.

W celu właściwej organizacji zajęć opiekuńczych, uprzejmie prosimy rodziców
o wcześniejszą informację o planowanym pobycie dziecka w szkole w dniach
wolnych od nauki.