Dodatkowe dni wolne od nauki

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum informuje o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/23:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

14 października 2022r. Dzień Edukacji Narodowej

2 listopada 2022r. Dzień Zaduszny

2 maja 2023r. Dzień Flagi

23-25 maja 2023r. Egzaminy Ósmoklasistów

9 czerwca 2023r. piątek po Bożym Ciele

21-22 czerwca 2023r. dni przed zakończeniem roku szkolnego

 

Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje
zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów.

W celu właściwej organizacji zajęć opiekuńczych, uprzejmie prosimy rodziców
o wcześniejszą informację o planowanym pobycie dziecka w szkole w dniach
wolnych od nauki.

Dyżury nauczycieli

 

Nauczyciele pełnią dyżury w ramach godziny dostępności zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie głównej.

 

Zebrania z rodzicami

 

19.09.2022r. spotkanie ogólne z Dyrektorem Szkoły, następnie spotkania z wychowawcami w klasach

            godz. 15:30 oddziały przygotowania przedszkolnego (0A, 0B, 0C)

            godz. 16:00 klasy 1 - 4

            godz. 17:00 klasy 5 - 8

 

13.01.2023r. podsumowanie I półrocza

 

14.06.2023r. podsumowanie roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

źródlo: MEN, CKE

 

1.   Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022r.
3. Ferie zimowe
 • 16 – 29 stycznia 2023 r.

  lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 

 • 23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

  podlaskie, warmińsko-mazurskie

 

 • 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

  kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

 • 13 – 26 lutego 2023 r.

  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
4. Wiosenna przerwa świąteczna

6-11 kwietnia 2023r.

5.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytni

 

 

23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
ustali Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
7.   Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023r.
8.   Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023r.

 

 

Dyrektor SP nr 1 w Zawoi ustala czas trwania I i II semestru nauki w następujący sposób:

 

Pierwszy semestr: 

Drugi semestr: 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com