Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com

Partnerzy:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

źródlo: MEN, CKE

 

1.   Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020r.
3. Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2021r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

 

25 stycznia - 7 lutego 2021r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

 

1 lutego - 14 lutego 2021r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

 

15 - 28 lutego 2021r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

4. Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2021r.

5.

Sprawdzian ósmoklasisty:

- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytni

 

 

25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
ustali Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
7.   Zakończenie roku szkolnego 2020/21 25 czerwca 2021r.
8.   Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.

 

 

UWAGA! Dyrektor SP nr 1 w Zawoi ustala czas trwania I i II semestru nauki w następujący sposób:

 

Pierwszy semestr: 1 września 2020 - 15 stycznia 2021

Drugi semestr: 18 stycznia 2021 - 25 czerwca 2021

Dni otwarte - dyżur nauczycieli

 

 

W pierwszą środę miesiąca* nauczyciele pełnią dyżur popołudniowy

w godzinach 16.00-17.00.

 

Planowane dni otwarte w roku szkolnym 2020/21:

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

* ze względu na ważne wydarzenia, niektóre dni otwarte mogą wypadać w inną niż pierwsza środę miesiąca 

Dodatkowe dni wolne od nauki

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum informuje o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

14 października 2020r. >> Dzień Edukacji Narodowej

02 listopada 2020r. >> Dzień Zaduszny

25-27 maja 2021r. >> Egzaminy Ósmoklasistów

04 czerwca 2021r. >> dzień po Bożym Ciele

23-24 czerwca 2021r. >> podsumowanie roku szkolnego

 

 

Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje
zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów.

W celu właściwej organizacji zajęć opiekuńczych, uprzejmie prosimy rodziców
o wcześniejszą informację o planowanym pobycie dziecka w szkole w dniach
wolnych od nauki.