Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Kalendarz roku szkolnego 2018/19

źródlo: MEN, CKE

 

1.   Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018r.
3. Ferie zimowe

14 – 27 stycznia 2019 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

 

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

 

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

 

11 – 24 lutego 2019 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

4. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

 

 

10 kwietnia 2019r.

11 kwietnia 2019r.

12 kwietnia 2019r.

5.

Sprawdzian ósmoklasisty:

- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytni

 

 

15 kwietnia 2019r.

16 kwietnia 2019r.

17 kwietnia 2019r.

6. Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019r.
6.   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

ustali Dyrektor Zespołu Szkół

7.   Zakończenie roku szkolnego 2018/19 21 czerwca 2019r.
8.   Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

 

 

UWAGA! Dyrektor SP nr 1 w Zawoi ustala czas trwania I i II semestru nauki w następujący sposób:

 

Pierwszy semestr: 3 września 2018 - 11 stycznia 2019

Drugi semestr: 28 stycznia 2019 - 21 czerwca 2019

Dni otwarte - dyżur nauczycieli

 

 

W pierwszą środę miesiąca* nauczyciele pełnią dyżur popołudniowy

w godzinach 16.00-17.00.

 

Planowane dni otwarte w roku szkolnym 2018/19:

 

12 września ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

3 października
czwartek, 8 listopada (uwaga, zmiana!)

5 grudnia

11 stycznia ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

6 marca

3 kwietnia

15 maja (uwaga, zmiana!)

12 czerwca ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI (uwaga, zmiana!)

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

* ze względu na ważne wydarzenia, niektóre dni otwarte mogą wypadać w inną niż pierwsza środę miesiąca 

Dodatkowe dni wolne od nauki

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum informuje o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/19:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

 

18.06.2019

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje
zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów.

W celu właściwej organizacji zajęć opiekuńczych, uprzejmie prosimy rodziców
o wcześniejszą informację o planowanym pobycie dziecka w szkole w dniach
wolnych od nauki.

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszcentrum@wp.pl, zszawojacentrum@gmail.com

Partnerzy: