Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Kalendarz roku szkolnego 2019/20

źródlo: MEN, CKE

 

1.   Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019r.
3. Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 

20 stycznia - 2 lutego 2020r. podlaskie, warmińsko-mazurskie

 

27 stycznia - 9 lutego 2020r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

10-23 lutego 2020r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

4. Wiosenna przerwa świateczna

9 - 14 kwietnia 2020r.

5.

Sprawdzian ósmoklasisty:

- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytni

 

 

 

16 czerwca 2020r. (wtorek) godz. 9:00

17 czerwca 2020r. (środa) godz. 9:00

18 czerwca 2020r. (czwartek) godz. 9:00

6 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustali Dyrektor Zespołu Szkół
7.   Zakończenie roku szkolnego 2018/19 26 czerwca 2020r.
8.   Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.

 

 

UWAGA! Dyrektor SP nr 1 w Zawoi ustala czas trwania I i II semestru nauki w następujący sposób:

 

Pierwszy semestr: 2 września 2019 - 24 stycznia 2020

Drugi semestr: 10 luty 2020 - 26 czerwca 2020

Dni otwarte - dyżur nauczycieli

 

 

W pierwszą środę miesiąca* nauczyciele pełnią dyżur popołudniowy

w godzinach 16.00-17.00.

 

Planowane dni otwarte w roku szkolnym 2019/20:

 

25 września ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

6 listopada

4 grudnia

8 stycznia

23 stycznia (czwartek) ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

4 marca

1 kwietnia

6 maja

3 czerwca ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

* ze względu na ważne wydarzenia, niektóre dni otwarte mogą wypadać w inną niż pierwsza środę miesiąca 

Dodatkowe dni wolne od nauki

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum informuje o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

2-3 stycznia 2020r.

16 - 18 czerwca 2020r.

24-25 czerwca 2020r.

 

 

Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje
zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów.

W celu właściwej organizacji zajęć opiekuńczych, uprzejmie prosimy rodziców
o wcześniejszą informację o planowanym pobycie dziecka w szkole w dniach
wolnych od nauki.

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszcentrum@wp.pl, zszawojacentrum@gmail.com

Partnerzy: