aktualizacja 31.08.22

 

PRZYWOZY:

 

PRZYSŁOP - 7.00

WEŁCZA (przez Mosorne) - 7.10

MOSORNE - 7.20

PODPOLICE - 7.25

MARSZAŁKI - 7.25 (dwa autobusy)

 

ODWOZY:

 

WEŁCZA:

12:20 / 13:45 / 15:10

 

MOSORNE (przez Wełczę):

12:20 / 13:45

 

MARSZAŁKI:

12:25 / 13:40 / 15:10

 

PRZYSŁOP:

12:40 / 13:40 / 15:10

 

PODPOLICE:

12:40 / 14:15 / 15:15

 

Dyżury w świetlicy
w roku 2022/23

 

PONIEDZIAŁEK:

   

7:00 - 8:30

10:30 - 15:30

 

WTOREK:

   

7:00 - 8:30

10:30 - 15:30

 

ŚRODA:

   

7:00 - 8:30

10:30 - 15:30

 

CZWARTEK:

   

7:00 - 8:30

10:30 - 15:30

 

PIĄTEK:

   

7:00 - 8:30

10:30 - 15:30

Świetlica szkolna

 

W świetlicy szkolnej przebywają dzieci oczekujące na zajęcia lekcyjne, zajęcia dodatkowe, autobus szkolny oraz rodziców.

 

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, organizowane są między innymi:

 

- zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki itp.;

- zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania, wspólne czytanie książek;

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy w grupach, zajęcia sprawnościowe;

- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów, gry komputerowe;

- zapewnianie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach;

- przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego;

- przeciwdziałanie agresji i przemocy, integracja zespołu uczniów;

- przyzwyczajanie dzieci do systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji, właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach.

 

Uczniowie mają czas na swobodne rozmowy, zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z  gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą przyjemnie 
i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com