Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

OGŁOSZENIE!

Oferta wynajmu

powierzchni komercyjnej

budynku Zespołu Szkół

w Zawoi Centrum

10 maja 2019
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
23 kwietnia 2019
Informujemy, że od dnia 24 kwietnia 2019r. (środa) zajęcia dydaktyczne odbywają się w naszej szkole zgodnie z planem. W dniu 27 kwietnia (sobota) będziemy odrabiać dzień 2 maja, czyli będą realizowane zajęcia zgodnie z planem
23 kwietnia 2019
Drodzy Uczniowie i Rodzice! W kwietniu po raz pierwszy w naszej pracy zawodowej stanęliśmy przed najtrudniejszym wyborem w naszym życiu – włączyć się w prace komisji egzaminacyjnych, czy trwać w strajku solidarnie z większością nauczycieli
14 kwietnia 2019
Świetnie spisała się reprezentacja chłopców naszej szkoły w kolejnych zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. Najpierw nasi uczniowie wygrali eliminacje gminne pokonując rówieśników z ZSP Skawica oraz SP 2 Zawoja Wilczna. Następnie Zawojanie wygrali eliminacje
12 kwietnia 2019
Szanowni Państwo!  Informujemy, że zaplanowany na dni 15-17 kwietnia 2019r. egzamin ósmoklasisty odbędzie się w zaplanowanym terminie, zgodnie z wszystkimi procedurami.  Uczniowie klas ósmych proszeni są o stawienie się do szkoły na godz. 8:00.  Jednocześnie

UWAGA! Najbliższy dzień otwarty szkoły: środa 15 maja 2019r. (zmiana) Zapraszamy!

REKRUTACJA 

do Przedszkola

i Szkoły Podstawowej

na rok 2019/20

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszcentrum@wp.pl, zszawojacentrum@gmail.com

Partnerzy: