Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com

Partnerzy:

Sprawozdanie finansowe
ZSP nr 1 w Zawoi Centrum
za rok 2020

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

OGŁOSZENIE!

Oferta wynajmu

powierzchni komercyjnej

budynku Zespołu Szkół

w Zawoi Centrum

07 czerwca 2022
  Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
23 maja 2022
W dniu 31 maja 2022r. (wtorek) odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami. Głównym celem zebrania jest zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami rocznymi. Szczegółowe informacje dotyczące godziny spotkania wychowawcy przekażą Państwu poprzez dziennik elektroniczny. Dodatkowo,
24 lutego 2022
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zawoi Centrum ogłasza zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego raz do klasy I szkoły podstawowej. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia oraz z pozostałymi dokumentami. Ogłoszenie Dyrektora ZSP
20 lutego 2022
  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Narodowej z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022
05 lutego 2022
Zarządzenie Wójta Gminy Zawoja w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawoja na rok szkolny 2022/2023. Zarządzenie NR Wt.0050.361.2022
29 stycznia 2022
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 186),

Nowy dziennik elektroniczny

Ubezpieczenie uczniów