09 października 2020

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym została potwierdzona informacja o kolejnym przypadku zakażenia uczennicy naszej szkoły wirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19. Zgodnie z procedurami została podjęta decyzja o czasowym zawieszeniu zajęć w oddziale, do którego uczęszcza uczennica. Przeprowadzona została również dodatkowa dezynfekcja pomieszczeń szkolnych.

 

Po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Suchej Beskidzkiej oraz organem prowadzącym szkołę, zostało wydane stosowne zarządzenie w sprawie częściowego zawieszenia funkcjonowania szkoły i przejścia jednego z oddziałów (klasa 6B) w tryb nauki zdalnej. W/w informacja została przekazana do Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

zarządzenie (pdf)

 

Zajęcia zdalne dla klasy 6b rozpoczną się zgodnie z obowiązującym planem zajęć od 12 października 2020 r. i trwać będą do 16 października 2020 r.

 

Sytuacja w jakiej się znajdujemy jest bardzo trudna i dynamiczna. Od najbliższej soboty powiat suski zostanie objęty strefą czerwoną. Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w najbliższym czasie podadzą do wiadomości publicznej nowe zalecania. W związku z tym proszę na bieżąco śledzić informacje zamieszczane w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Życzę Państwu i Państwa bliskim dużo zdrowia!

 

Z wyrazami szacunku,

Krystian Kaznowski

Dyrektor ZSP nr 1 w Zawoi Centrum

 

Zdalne nauczanie w jednym z oddziałów w dniach 12.10-16.10

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com