19 grudnia 2021

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Narodowej z dnia 14 grudnia 2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zawoi Centrum zarządza co następuje:

 

1. W klasach I – VIII szkoły podstawowej zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w ZSP nr 1 w Zawoi Centrum od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. włącznie.

 

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa zadania ZSP nr 1 w Zawoi Centrum będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Zarządzenie nr 16/2021

Zdalne nauczanie od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 w klasach I-VIII

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com