22 września 2017

18 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w terenowych zajęciach edukacyjnych pt. "Z przyrodą face to face". Zajęcia zorganizowano w ramach projektu realizowanego przez Babiogórski Park Narodowy przy współfinansowaniu WFOŚiGW w Krakowie.

 

Wędrując z Czatoży przez Markowe Rówieński do Zawoi Markowa pracownicy parku wprowadzali nas w świat babiogórskiej przyrody i kultury górali babiogórskich. Zajęcia zakończyły się wspólnym ogniskiem. Dziękujemy za poczęstunek i pamiątkowe gadżety.  Pamiętamy o konkursie na imię dla borsuka.

 

 

tekst: M. Zasadziński

 

Z przyrodą "face to face" - zajęcia terenowe w BPN

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com