25 września 2020

Szanowni rodzice, prawni opiekunowie!

 

Pragnę Państwa poinformować, że w dniu wczorajszym otrzymałem informacje o pierwszym, potwierdzonym przypadku zakażenia uczennicy naszej szkoły wirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Natychmiast po otrzymaniu wiadomości podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć w oddziale, do którego uczennica uczęszcza. Została przeprowadzona również dodatkowa dezynfekcja pomieszczeń szkolnych.

 

O zaistniałej  sytuacji została powiadomiona Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej oraz organ prowadzący szkołę. W dniu dzisiejszym wystosowałem wniosek do w/w instytucji z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie częściowego zawieszenie funkcjonowania szkoły i przejścia jednego z oddziałów (klasa 8A) w tryb nauki zdalnej. Otrzymałem pozytywne opinie w tej sprawie, a o całej sytuacji powiadomiłem Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Natychmiast po otrzymaniu opinii wydałem odpowiednie zarządzenie dyrektora (zarządzenie - plik pdf).

 

Nadmieniam również, że decyzją PSSE w Suchej Beskidzkiej wszyscy uczniowie tego oddziału przebywają od dnia dzisiejszego tj. od 25 września do 2 października 2020 r. włącznie na kwarantannie. Obowiązek odbycia kwarantanny został nałożony również na rodziców i rodzeństwo uczniów oddziału, w którym został potwierdzony przypadek COVID-19.

 

Jak pewnie Państwo wiecie nasz powiat od najbliższej soboty zostanie zakwalifikowany do strefy żółtej. Sytuacja w jakiej się znajdujemy jest bardzo dynamiczna, dlatego o wszelkich zmianach będziemy Państwa bezzwłocznie informować za pomocą dziennika elektronicznego, kontaktu telefonicznego, strony internetowej lub strony FB szkoły.

 

 

Życzę Państwu i Państwa bliskim dużo zdrowia i optymizmu.

Proszę dbać o siebie!!!

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Krystian Kaznowski

Dyrektor ZSP nr 1 w Zawoi

 

 

Ważne informacje dot. sytuacji epidemiologicznej

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com