06 października 2021

Ogłoszenie!

 

W piątek 8 października lekcje w klasach 1-8 będą skrócone i będą trwały po 30 minut.

 

CZAS TRWANIA LEKCJI I PRZERW W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2021r.

 

1) 7.45 – 8.15

2) 8.20 – 8.50

3) 8.55 – 9.25

4) 9.35 – 10.05

5) 10.20 – 10.50

6) 11.00 – 11.30

7) 11.35 – 12.05

8) 12:10 – 12:40

 

Uwaga! Skrócone lekcje w piątek 8 października

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com