11 grudnia 2020

Informujemy, że decyzją Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zawoi Centrum od poniedziałku

14 grudnia obowiązywał będzie nowy Regulamin organizacji nauczania zdalnego.

 

Najważniejsze zmiany to:

W paragrafie 1 dodano następujący zapis

"Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania spotkań online przez uczniów, nagrywania dźwięku, robienia zdjęć (screenów) zawierających wizerunek nauczyciela lub innych uczniów".

W paragrafie 3 dodana następujący zapis

"Lekcje online z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka w klasach VII-VIII mogą być wydłużone do 45 minut w tym czynności organizacyjne.

 

Regulamin organizacji zdalnego nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zawoi Centrum

 

UWAGA!!! Zmiany w regulaminie organizacji nauczania zdalnego.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com