15 stycznia 2021

Informujemy, że od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. W związku z tym w dokumencie Procedury i zasady pracy w szkole oraz przedszkolu na czas pandemii obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zawoi Centrum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostały wprowadzone zmiany zgodne z nowymi wytycznymi MEiN i GIS. Wszystkie zmiany zostały zapisane czerwoną czcionką. Bardzo prosimy zapoznać się z nowymi zapisami."

 
 
 
Pozdrawiam 

--

 
 

Krystian Kaznowski 

Dyrektor

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zawoi Centrum

 

Uczniowie klas I-III wracają do szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com