14 czerwca 2019

SUKCES ANNY SMYRAK W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM 75 ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO

 

30 maja 2019 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „75 rocznica bitwy o Monte Cassino” , w którym nasza uczennica – Anna Smyrak z klasy III B gimnazjum otrzymała wyróżnienie. Gościem honorowym gali była minister Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego. 

 

W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i liczni zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. mjr Zoltan Reti - zastępca prezesa obrony Ambasady Węgier w Polsce, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Gala rozpoczęła się od wejścia na salę w rytmie marszu wojskowego Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” i odśpiewania hymnu państwowego oraz wykonania dwóch pieśni patriotycznych i pokazu musztry paradnej. Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrała minister Anna Maria Anders, która wyraziła uznanie dla organizatorów i zadowolenie z tak licznego udziału młodzieży i dzieci w konkursie. Prowadząca galę, Teresa Stroińska–Macińska, poinformowała, że w I etapie konkursu (szkolnym) wzięły udział 332 szkoły i 3186 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy IV – VI wzięło udział 126 szkół i 814 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy VII – VIII oraz III klasy gimnazjów - 225 szkół oraz 533 uczniów. W kategorii szkoły średnie w konkursie wzięło udział 57 szkół oraz 191 uczniów. Do finału konkursu zakwalifikowało się 298 szkół i 1459 uczniów.

 

Galę finałową konkursu zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru.

Po zakończeniu gali organizatorzy zaprosili wszystkich jej uczestników na poczęstunek w wojskowym stylu.

 

 

 

tekst: U. Lach

 

SUKCES ANNY SMYRAK W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com