19 października 2017

W ramach udziału w konkursie „Odblaskowa szkoła” w dniu 16.10.2017 r. odbyły się dwa spotkania edukacyjne prowadzone przez policjanta z udziałem uczniów klas I-III SP.

Celem przeprowadzanej pogadanki było uwrażliwienie dzieci na potrzebę bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązek noszenia odblasków. Ponadto dzieci zostały poinformowane o konieczności przestrzegania regulaminu szkolnego.

W trakcie spotkania dzieci miały okazję zobaczyć i dotknąć różnych gadżetów, których używa policjant podczas swojej pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się latarki, kaski, lizaki, kamizelki: odblaskowe, kuloodporne.

 

 

tekst: Kazimiera Kostyra

 

Spotkanie z policjantem

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com