05 maja 2020

URUCHOMIENIE PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH!!!

 

Szanowni Państwo!!!

Wójt Gminy Zawoja oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zawoi Centrum informuje rodziców dzieci przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych, że ze względu na znikome zainteresowanie uruchomieniem przedszkola i oddziałów przedszkolnych w/w oddziały pozostają zamknięte.

 

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zawoi Centrum w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu i Oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zawoi Centrum w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor ZSP1 Zawoja

mgr Krystian Kaznowski

 
Przedszkola i oddziały przedszkolne pozostają zamknięte

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com