20 lutego 2022

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Narodowej z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 376), Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zawoi Centrum zarządza, co następuje - W klasach V – VIII szkoły podstawowej od dnia 21 lutego 2022 r. będą odbywały zajęcia w trybie stacjonarnym (w szkole).

 

Pełna treść Zarządzenia Dyrektora ZSP 1 w Zawoi Centrum

Powrót do zajęć w trybie stacjonarnym

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com