01 lutego 2020

Adam Spyrka, uczeń kl. VIIIb,  został wyróżniony w XIII edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego ,,Nienazwane uczucia”. Uroczysty finał i wręczenie nagród laureatom odbyło się 23 stycznia w suskim liceum.

 

Na konkurs zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej wpłynęło 80 prac, spośród których jury, w składzie: Izabela Korzec, Katarzyna Pająk i Anna Szczerba, wyłoniło laureatów zwycięskich i wyróżnionych tekstów.

 

Jak podkreślano, poziom konkursu był wysoki, a co za tym idzie wyłonienie ścisłego grona laureatów niezwykle trudne, choć prawie jednogłośne. Większość tekstów pokazywała dojrzałość, wrażliwość, ale i niezwykłą umiejętność barwnego, wręcz alegorycznego opisywania życia codziennego ich twórców. Młodzi poeci z właściwą sobie dociekliwością opisywali skutki cyfryzacji współczesnego świata, a przede wszystkim zagubienie i samotność człowieka oraz niestałość w relacjach międzyludzkich.

 

Czwartkowe popołudnie w murach suskiego liceum obfitowało w dodatkowe doznania i emocje, które udzieliły się autorom wierszy, ich opiekunom i zaproszonym gościom. Wszystko to za sprawą interpretacji utworów poetyckich przez licealnych recytatorów, którzy w niezwykle sugestywny sposób deklamowali nagrodzone teksty. Podczas finału nie zabrakło także nastrojowej muzyki nadającej wydarzeniu  niezwykle uroczystą oprawę.

 

Serdecznie gratuluję Adamowi i zachęcam innych do podejmowania własnych prób pisarskich.

 

 

tekst: K.W.

 

Powiatowy Konkurs Poetycki ,,Nienazwane uczucia”

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com