24 czerwca 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

 

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędą się w Naszej Szkole tradycyjne uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego. Podsumowanie zajęć dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. tj. czwartek w godz.: 8:00 – 14:00. Wychowawcy klas prześlą rodzicom szczegółowy harmonogram. Uczniowie z klas I-VIII lub ich rodzice/prawni opiekunowie będą mogli odbierać świadectwa promocyjne  w dniu 26 czerwca 2020r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Zawoi Centrum według ustalonego harmonogramu:

 

 • 8:00 – 8:45 kl. I,
 • 9:00 – 9:45 kl. II,
 • 10:00 – 10:45 kl. III,
 • 11:00 – 11:45 kl. IV,
 • 12:00 – 12:45 kl. V,
 • 13:00 – 13:45 kl. VI,
 • 14:00 – 14:45 kl. VII,
 • 15:00 – 16:00 kl. VIII.

 

 1. Uczniowie proszeni są o przybycie do szkoły (parking szkolny) w godzinach ustalonych w powyższym harmonogramie.
 2. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa.
 3. Uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie zobowiązani są  utrzymywać między sobą odpowiedni dystans wynoszący minimum 1,5 m.
 4. Uczniowie przynoszą swoje długopisy w celu potwierdzenia odbioru świadectwa.
 5. Uczniowie wchodzą do budynku Hali Widowiskowo-Sportowej tylko w obecności wychowawcy korzystając z wejść od strony parkingu szkolnego. Podczas wejścia i wyjścia należy bezwzględnie przestrzegać bezpieczeństwa:
 • maseczka zakrywająca usta i nos,
 • zachowanie odpowiedniego dystansu (1,5m),
 • dezynfekcja rąk.

      Pojemniki do dezynfekcji rąk będą znajdować się przy każdych drzwiach.

 1. Po wejściu do hali sportowej uczniowie zajmują miejsca pojedynczo przy pachołkach sportowych, które są od siebie oddalone o 1,5m.
 2. Uczniowie odbierają świadectwa osobiście. Rodziców prosimy o zaczekanie na dziecko na parkingu (w wyjątkowych przypadkach wychowawca może zgodzić się na obecność rodzica).
 3. Czas przewidziany na spotkanie wychowawcy z klasą to nie więcej niż 45min. Po każdym spotkaniu nastąpi wietrzenie sali, dezynfekcja klamek, poręczy oraz stolika nauczycielskiego.
 4. Po rozdaniu świadectw uczniowie pod nadzorem nauczyciela z zachowaniem bezwzględnego bezpieczeństwa opuszczają budynek hali sportowej drzwiami, którymi wchodzili. Przy wyjściu obowiązuje dezynfekcja rąk.
 5. W tym dniu nie korzystamy z szatni oraz innych pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej z wyjątkiem toalety.
 6. Po odebraniu świadectwa i wyjściu z hali sportowej uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie bezzwłocznie opuszczają teren szkoły.

 

 

 

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com