04 lipca 2024

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana Edwarda Pasierba, wieloletniego pracownika naszej szkoły.

 

Pan Edward na zawsze pozostanie w naszych sercach! Zapamiętamy Go jako ciepłego, uśmiechniętego, życzliwego człowieka, zawsze gotowego do pomocy. 

 

Składając wyrazy serdecznego współczucia, łączymy się w bólu z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi Zmarłego.

 

 

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy administracji wraz z całą społecznością szkolną

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zawoi Centrum

 

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sobotę 6 lipca o godz. 14:00 w Kościele Parafialnym w Zawoi Górnej.

 

 

 

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych..."

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com