23 kwietnia 2019

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

 

W kwietniu po raz pierwszy w naszej pracy zawodowej stanęliśmy przed najtrudniejszym wyborem
w naszym życiu – włączyć się w prace komisji egzaminacyjnych, czy trwać w strajku solidarnie z większością nauczycieli w Polsce. Nie chcieliśmy, byście poczuli się opuszczeni, czy zlekceważeni w tych ważnych dla Was dniach. Byliśmy z Wami w trakcie całego procesu edukacyjnego. Uczyliśmy się z Wami, powtarzaliśmy, sprawdzaliśmy, jak wiele z tego ogromu materiału zostało przez Was opanowane.
Choć nie zastaliście nas w salach egzaminacyjnych, byliśmy z Wami ciepłą myślą!

Nigdy, jako pedagodzy, nie zwrócimy się przeciwko uczniom, a prowadzony przez nas w czasie egzaminów strajk był aktem determinacji i solidarności nauczycielskiej.

Chcemy dobrze pracować dla sukcesów swoich wychowanków i mieć poczucie godności, która wiąże się również z satysfakcjonującym wynagrodzeniem i stabilizacją zawodową.

Nie możemy pogodzić się z tym, jak bardzo obraz nauczycieli jest zafałszowywany. Chcielibyśmy, abyście, Rodzice i Uczniowie, mieli świadomość tego, że nasza akcja strajkowa nie jest skierowana przeciwko Wam.

 

PROTESTUJEMY:

 

 • PRZECIWKO NIEPRZEMYŚLANEJ REFORMIE EDUKACJI,
 • PRZECIWKO PRZEŁADOWANEJ I NIESPÓJNEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ,
 • PRZECIWKO ZBYT DUŻEMU OBCIĄŻENIU UCZNIÓW NAUKĄ,
 • PRZECIWKO ZBYT LICZNYM KLASOM,
 • PRZECIWKO ZBYT CIĘŻKIM PLECAKOM.

 

PROTESTUJEMY:

 

 • PRZECIWKO OBARCZANIU NAUCZYCIELI WINĄ ZA OBECNY STAN OŚWIATY,
 • PRZECIWKO MANIPULACJI W MEDIACH I KŁAMSTWOM NA TEMAT  ZAROBKÓW I CZASU PRACY NAUCZYCIELI,
 • PRZECIWKO ROSNĄCEJ BIUROKRACJI!

 

PROTESTUJEMY

 

 • PRZECIWKO STWIERDZENIU, ŻE „NAJWAŻNIEJSZE SĄ EGZAMINY”, BOWIEM NAJWAŻNIEJSZY JEST PROCES EDUKACJI I OSIĄGANIE SUKCESÓW NA MIARĘ INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI UCZNIA!

 

WALCZYMY O GODNE ZAROBKI, ALE TAKŻE O TO:

 

 • BY ZWIĘKSZONO NAKŁADY NA EDUKACJĘ,
 • BY NAUCZYCIELE NIE MUSIELI Z WŁASNEJ KIESZENI POKRYWAĆ KOSZTÓW DOKSZTAŁCANIA ORAZ ZAKUPU MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH I BIUROWYCH POTRZEBNYCH W CODZIENNEJ PRACY,
 • BY NAUCZYCIELE  I UCZNIOWIE MIELI DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH I UROZMAICONYCH METOD NAUCZANIA.

 

 

 

tekst: Nauczyciele ZSP w Zawoi

 

List otwarty do Uczniów i Rodziców

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com