26 kwietnia 2021

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ma pół wieku! Konkurs plastyczny zamiast uroczystości!

 

W 2021r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim obchodzi 50-lecie działalności. W związku aktualną sytuacją epidemiczną nie można się spotkać w szerokim gronie, by uczcić jubileusz 50-lecia Poradni, przygotowano zatem konkurs plastyczny, do udziału w którym serdecznie zapraszamy.

 

Na przestrzeni półwiecza Poradnia ulegała wielu przekształceniom. Zmieniały się warunki lokalowe, rosła liczba pracowników, poszerzał się zakres zadań i udzielanej pomocy. Dzisiaj PPP w Makowie Podhalańskim z oddziałem zamiejscowym w Jordanowie zatrudnia 37 osób - psychologów, pedagogów, logopedów, rehabilitantów, pracowników administracji i obsługi. Obejmuje pomocą diagnostyczną i terapeutyczną dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej i zapewnia specjalistyczną pomoc ich rodzicom i nauczycielom.

Zachęcamy do zapoznania się z krótką historią placówki na stronie internetowej Poradni - https://ppp-powiatsuski.pl

Z uwagi na pandemiczna ograniczenia nie można zorganizować jubileuszowej uroczystości. Dlatego zorganizowano konkurs plastyczny "Poradnia psychologiczno – pedagogiczna w oczach dziecka i nastolatka”. Patronat nad nim objął starosta suski Józef Bałos.

Celem konkursu jest promowanie działalności poradni z okazji 50-lecia jej istnienia, rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia, wzmacnianie wiary we własne możliwości, twórcza interpretacja otaczającego świata, rozwijanie zainteresowań artystycznych. Trwa on do 14 maja i ma charakter otwarty. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci mieszkające na terenie powiatu suskiego oraz uczniowie uczęszczający do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu suskiego. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko lub ucznia, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych, dowolną techniką płaską. Format wykonania pracy plastycznej: A3. Prace zostaną ocenione w następujących kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas I – III, uczniowie klas IV – VIII, uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Prace mogą być wysyłane pocztą lub dostarczane bezpośrednio do Poradni w Makowie Podhalańskim w godzinach pracy placówki (codziennie od 7.30 do 17.30). Do każdej pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, której wzór jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu, zawierającą dane osobowe w niej wskazane wraz podpisaną zgodą dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Kartę zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami.

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

https://ppp-powiatsuski.pl/aktualnosci/

 

tekst zaczerpnięty ze strony sucha24.pl (https://sucha24.pl/artykul/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna/687267)

 

Konkurs plastyczny na 50-lecie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com