06 listopada 2020

Szanowni Rodzice!!!

Drodzy uczniowie!!!

Informuję, że od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada 2020 r. przedłużeniu ulega zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Natomiast przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas naszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum  od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Nauka i opieka dla dzieci w Przedszkolu nr 1 w Zawoi Centrum oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (klasy 0) pozostaje bez zmian, co za tym idzie w/w terminie dla uczniów uczących się w trybie stacjonarnym będzie zorganizowany dowóz i odwóz oraz zajęcia świetlicowe.

 

Nadmieniam, że od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. w naszej szkole ulegają zmianie godziny pracy sekretariatu szkoły. Sekretariat będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 13:00. Kontakt z sekretariatem będzie możliwy także przez tel./fax: +48 33 877 50 20 oraz e-mail: zszawojacentrum@gmail.com.W szkole, w czasie funkcjonowania sekretariatu dyżur pełnić będzie również kadra kierownicza szkoły. Dodatkowo z kadrą kierownicza będzie można skontaktować się drogą elektroniczna wykorzystując dziennik elektroniczny lub skrzynkę mailową:1.Krystian Kaznowski, e-mail: krystian.kaznowski@zsp1zawoja.pl2.Lucyna Toka, e-mail: lucyna.toka@zsp1zawoja.pl3.Łukasz Stopka, l.stopka@zsp1zawoja.pl

 

Pragnę również poinformować, że w czasie nauki zdalnej w szkole będzie pełnić dyżur także pedagog szkolny wg. następującego harmonogramu:1.Poniedziałek - czwartek w godz.: 8:00 - 13:00,2.Piątek  w godz.: 8:00 - 12:00.

 

W czasie zdalnego kształcenia w szkole obowiązują także zapisy Regulaminu organizacji nauczania zdalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zawoi Centrum. Zachęcam kolejny raz do zapoznania się z regulaminem

 

 

Na zakończenie, życzę wszystkim dużo zdrowia, wyrozumiałości  i sił na ten trudny czas. Żywię nadzieję, że wspólnie poradzimy sobie z wszelkimi trudnościami. Proszę dbajmy o siebie i o swoich bliskich!!!

 

Z wyrazami szacunku.Krystian Kaznowski

 

Informacje na temat pracy Szkoły od 9 listopada.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com