04 kwietnia 2019

Drodzy Rodzice!!!

 

Od stycznia w szkołach oraz innych placówkach oświatowych trwa spór zbiorowy w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników nie będących nauczycielami. Obecnie trwają rozmowy ostatniej szansy związków zawodowych z rządem.

Zarząd oddziału ZNP w Suchej Beskidzkiej przekazał Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zawoi wyniki referendum oraz decyzję o podjęciu strajku generalnego od 8 kwietnia 2019!

W przypadku braku porozumienia rządu RP z organizacjami związkowymi rozpocznie się akcja strajkowa, w wyniku której zajęcia dydaktyczne będą odwołane.

Jednocześnie informujemy, że Dyrektor placówki zapewni jedynie zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Aktualne informacje będziemy na bieżąco przekazywać na stronie internetowej szkoły.         

Zdajemy sobie sprawę, że nasz protest może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci. Prosimy jednak o wyrozumiałość. Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja i godna płaca.

 

                                                                  Nauczyciele ZSP1 w Zawoi                            

 

 

 

Informacja ZNP dla rodziców

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com