27 lutego 2020

Szanowni Państwo!!!

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 oraz możliwością wystąpienia tegoż wirusa w Polsce,  zwracam się do wszystkich rodziców/prawnych opiekunów uczniów naszej szkoły z prośbą o:

  1. przeprowadzenie rozmów z Państwa dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

  2. nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

  3. jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, oraz zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jednocześnie informuję również:

  1. jeśli nie mieliście Państwo kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

  2. rodzice/prawni opiekunowie dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia, przedszkola lub szkoły przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U. 2017, poz. 1368).

W przypadku dodatkowych wątpliwości, pytań mają Państwo możliwość skorzystania z infolinii Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynnej całodobowo), a także możliwość skontaktowania się Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną Województwa Małopolskiego w Suchej Beskidzkiej – tel. 33 874 22 34.

Bieżące komunikaty na temat koronawirusa znajdą Państwo w publikacjach na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/) i stronach Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie).

 

Z poważaniem

Dyrektor ZSP nr 1

Krystian Kaznowski

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

 

 

 

 

aktualizacja 03-03-2020

 

Zachęcamy do zapoznania się z filmem Ministerstwa Zdrowia dotyczącym koronawirusa COVID-19 (kliknij w obraz)

 

 

 

 

Informacja dotycząca zagrożenia koronawirusem

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com