09 kwietnia 2019

Informujemy, że zaplanowany na dni 10-12 kwietnia 2019r. egzamin gimnazjalny odbędzie się w zaplanowanym terminie, zgodnie z wszystkimi procedurami.

 

Uczniowie klas gimnazjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zawoi Centrum proszeni są o stawienie się do szkoły na godz. 8:00.

 

Jednocześnie przypominany, że dni 10-12 i 15-17 kwietnia 2019r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, odbywać się będą jedynie zajęcia opiekuńcze zgodnie w wcześniej zaplanowanym harmonogramem (tzw. dni dyrektorskie).

 
 
Dyrektor ZSP1 w Zawoi

 

Informacja dotycząca organizacji egzaminu gimnazjalnego

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com