12 kwietnia 2019
Szanowni Państwo! 
Informujemy, że zaplanowany na dni 15-17 kwietnia 2019r. egzamin ósmoklasisty odbędzie się w zaplanowanym terminie, zgodnie z wszystkimi procedurami. 
Uczniowie klas ósmych proszeni są o stawienie się do szkoły na godz. 8:00. 
Jednocześnie przypominany, że dni 15-17 kwietnia 2019r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, odbywać się będą jedynie zajęcia opiekuńcze, zgodnie w wcześniej zaplanowanym harmonogramem (tzw. dni dyrektorskie). 
 
Dyrektor ZSP1 w Zawoi 

 

 

Egzamin ósmoklasisty

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com