13 listopada 2017

Realizowana w naszej szkole Podstawa programowa zakłada, że przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym powinno być włączone w różne działania umożliwiające uczniom uczestnictwo w kulturze. W tym roku szkolnym poszliśmy o krok dalej, a mianowicie nadaliśmy naszym obchodom głębszy sens ... , ale o tym za chwilę. 

Kształtowanie postaw ciekawości, tolerancji, otwartości wobec innych kultur poprzez zachęcanie uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla kultur innych niż własna oraz stosowanie odniesień do kultury, tradycji i historii kraju pochodzenia ucznia wpisuje się w naszą inicjatywę. Świadomość bycia w kulturze chrześcijańskiej zobowiązuje do zachowania delikatności w tym względzie i eksponowania tych  walorów  święta, które nikogo nie gorszą  ani nie zmuszają do postępowania wbrew  własnym przekonaniom. Wszelkie  poczynania w tej materii odbyły się za zgodą  rodziców i w czasie zaakceptowanym przez nich. I tak, Zabawa Halloween’owa miała charakter zwyczajnego balu przebierańców. Uczestnicy imprezy wspólnie bawili się przy muzyce i częstowali  słodyczami. Kolejnego dnia odbył się Kiermasz Halloween’owy podczas którego uczniowie sprzedawali  własnoręcznie przygotowali ciasta i przysmaki z nutką dyni. Całkowity dochód tj. 1020,00 złotych został przeznaczony na pomoc w kosztownej rehabilitacji absolwentki naszej szkoły.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia: Pani Joannie Pacydze, Pani Beacie Warcie-Madej, Pani Agacie Paluch, Pani Teresie Kozinie, Pani Dorocie Tomusiak, Pani Marcie Olszówce, rodzicom, dzieciom, pozostałym nauczycielom oraz wszystkim, którzy wspierali nas podczas tej akcji.
Łącznie w zabawie i w kiermaszu wzięło udział prawie 100 uczniów.  Wierzę, że podjęte działania  dały również możliwość rozwoju tzw. umiejętności miękkich, w tym umiejętności współpracy w grupie, docenienie wkładu pracy kolegów i koleżanek, rozwój przedsiębiorczości, a przede wszystkim możliwość wykazania się wrażliwością  na potrzeby innych. Ponadto, uważam, że są one niezbitym dowodem na to, że nauka języka angielskiego w naszej szkole nie odbywa sie w edukacyjnej próżni.

 

tekst: Edyta Chowaniak

 

ANN'S HALLOWEEN

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com