02 września 2016

1 września 2016 r. zapisze się złotymi zgłoskami w annałach Zespołu Szkół w Zawoi Centrum, w tym dniu bowiem nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanego budynku szkoły.

Nadszedł wreszcie moment tak długo oczekiwany przez społeczność uczniowską, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz mieszkańców.

 

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości: przedstawicieli władz krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, kościelnych i oświatowych oraz dyrektorów zaprzyjaźnionych instytucji,  którzy wraz z młodzieżą, nauczy-cielami i rodzicami uczestniczyli we mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Zawoi Centrum.
Potem nastąpił uroczysty przemarsz uczestników do Hali Widowiskowo - Sportowej. Pochód w rytmie marsza prowadziła Orkiestra Babiogórska.

 

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się od przywitania zgromadzonych uczestników, następnie  poczet wprowadził sztandar, a Orkiestra Babiogórska odegrała hymn państwowy. Wreszcie przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia gości, po których młodzież Zespołu Szkół w Zawoi Centrum zaprezentowała się w programie artystycznym, przedstawiając w nim m.in. historię szkoły i etapy budowy budynku. Następnie uczniowie przekazali symboliczny klucz do placówki dyrektorowi szkoły - panu Krystianowi Kaznowskiemu. Tę część uroczystości zakończył  występ kapeli góralskiej „Juzyna”, będącej od wielu lat  ambasadorem kultury naszego regionu w kraju i poza jego granicami. W dalszej części dyrektor wyraził ogromną radość z otwarcia nowego obiektu dydaktycznego. Złożył serdeczne podziękowania tym, którzy najbardziej przyczynili się do powstania gmachu, wręczając im symboliczne upominki.

 

Doniosłym momentem uroczystości była ceremonia oficjalnego oddania do użytku budynku i przecięcia wstęgi. Uczestniczyli w niej: pan Andrzej Pająk - Senator RP, pan Marcin Pająk - Wójt Gminy Zawoja, pan Krystian Kaznowski - Dyrektor ZS w Zawoi Centrum, pani Magdalena Zemlik - przedstawicielka Rady Rodziców oraz Jadwiga Basiura
i Patryk Kudzia - reprezentanci Samorządu Uczniowskiego. Ks. Ryszard Więcek poświęcił nowe pomieszczenia szkolne, życząc, aby przyniosły szczęście i pomyślność całej społeczności szkolnej, by dobrze służyły dziełu wychowania nowych pokoleń Polaków. Goście honorowi dokonali pamiątkowych wpisów do kroniki szkolnej, a następnie udali się na zwiedzanie szkoły.

 

Przed naszą młodzieżą stoją teraz liczne wyzwania. Pragniemy, aby uczyła się wdzięczności i odpowiedzialności
oraz poszanowania mienia, które zostało jej powierzone, wierząc, że  nauka w nowym gmachu przyniesie wymiernie wysokie wyniki edukacyjne. Pamiętajcie przy tym słowa naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II, że: Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

           

 

Zespół Szkół w Zawoi Centrum w liczbach:

Powierzchnia:  budynek szkoły: 4750 m2 + hala widowiskowo-sportowa:   2200m2

Sale dydaktyczne: 22 pomieszczenia + hala + biblioteka wraz z czytelnią + aula + jadalnia + szatnie

Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koszt budowy: ok. 12 mln zł

 

 

tekst: mgr Katarzyna Wilczyńska

 

  Inauguracja roku szkolnego 2016/17

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com